Save Naor’s Life from Cancer

image description
A small sharing can lead to a big change

נאור רק בן 4 ונלחם בפעם השנייה על חייו, הטיפולים בארץ לא עזרו לנאור הקטן והוא זקוק לטיפול מציל חיים בארצות הברית. לאחר טיפול ארוך וממושך הוא חזר לארץ וטס כל מס׳ חודשים להמשך הטיפול בארצות הברית. הוריו פונים לציבור ופונים לעזרה. הושיטו יד לנאור הקטן והיו שותפים בהצלת חיים.

לחיצה קטנה על כפתור יכולה לשנות חיים

לתרומה התקשרו 3788