image description

תמיכה כלכלית

מחלתו של ילד, לרוב מכניסה את משפחתו לסחרור כלכלי קשה.
מלבד ההוצאות הכספיות הרבות שנדרשות ברגע שמתגלה דבר המחלה, הוריו לעיתים נאלצים להפסיק לעבוד בכדי להקדיש את זמנם לטיפול בו. כתוצאה מכך, אנו עדים למשפחות רבות שלא רק חוות את הקשיים ה”רגילים” של המחלה, אלא מדרדרות למצב של עוני וקושי אמיתי בהוצאות הבסיסיות. כאן עמותת ‘להושיט יד’ נכנסת לתמונה. על מנת להקל ולסייע בנטל הכלכלי של המשפחה, ולאפשר להם להתמקד במה שחשוב באמת – הליך ההחלמה של ילדם.

לחיצה קטנה על כפתור יכולה לשנות חיים

לתרומה התקשרו 3788