image description

נופשים בארץ ובחו”ל

אם תשאלו כל ילד חולה או את בני משפחתו מה היה הכי מקל עליהם באמצע התהליך… מה היו הכי רוצים?
נופש.
להתנתק מהמציאות ולשכוח מהמציאות הקשה בה הם נתונים.
אנו רואים את זה כערך עליון וכהכרח המציאות.
להושיט יד מארגנים 7 פעמים בשנה נופשים בחו”ל לצד נופשים נוספים בארץ, לילדים ולהורים הנתמכים על ידי העמותה ומספקים להם הפוגה מהמחלה.

לחיצה קטנה על כפתור יכולה לשנות חיים

לתרומה התקשרו 3788