נאור, בן 4 זקוק למימון טיפול בארצות הברית

*3788או התקשרו