להושיט יד להושיט יד 003-medicine 006-carousel 007-coins 008-sunbed 009-stretcher Fill 1 להושיט יד

אישור העמותה

ניהול חשבון

ניהול תקין

סעיף 46

ניהול ספרים

ניכוי מס